WebTV

Zastrešujúci pojem pre kategóriu produktov a technológií, ktoré umožňujú surfovať po webe na televíznej obrazovke. Väčšina produktov webovej televízie je dnes tvorená malou škatuľkou, ktorá sa pripája k telefónnemu vedeniu a televízoru. Tá cez telefónnou službu naväzuje spojenie s Internetom a prevádza vyžiadané webové stránky do formátu, ktorý dokáže reprodukovať televízny prístroj. Tieto produkty sú vybavené diaľkovým ovládaním pre surfovanie po webe.