VoIP

Pojmom Voice over IP sa rozumie telefonovanie cez počítačovú sieť. Pritom sa analógové zvukové signály telefónu prevádzajú na digitálne dátové pakety a posielajú sa cez sieť. Prenos sa môže uskutočňovať buď cez Internet, alebo cez domácu, príp. firemnú sieť.