V

VDSL

Very High Speed Digital Subscriber Line je v súčasnej dobe najrýchlejšia DSL technológia. Dovoľuje prenos dát rýchlosťou až 52 Mb/s cez telefónne vedenie, s dĺžkou vedení sa ale znižuje využiteľná šírka prenosového pásma. Už pri vzdialenosti 900 metrov od ústredne klesá rýchlosť prenosu dát na 26 Mb/s a asi pri dvoch kilometroch sa nachádzame na dnešnej úrovni ADSL.

Viacnásobné obsadenie pozície

Na danej orbitálnej pozícii je umiestnený viac ako jeden satelit.

Video kompresia

Redukcia analógových televíznych signálov a ich konverzia na digitálne. Tento postup sa používa na ASTRA 1 E, 1 F a 1 G, takže cez jediný transpondér je možné prenášať asi desať programov (33 MHz).

VoD

Video on Demand je služba, ktorá účastníkom umožňuje v ľubovoľnom okamihu vyžiadať a prehrať film z výberu filmov.

 

 

VoIP

Pojmom Voice over IP sa rozumie telefonovanie cez počítačovú sieť. Pritom sa analógové zvukové signály telefónu prevádzajú na digitálne dátové pakety a posielajú sa cez sieť. Prenos sa môže uskutočňovať buď cez Internet, alebo cez domácu, príp. firemnú sieť.