Universal Quatro LNB

Quatro LNB konvertor predstavuje optimálne riešenie pre súčasný štvornásobný príjem dolného aj horného pásma ASTRA v zariadeniach s viac účastníkmi. Na štyroch výstupoch LNB sú trvale k dispozícii príslušné polarizačné roviny H a V dolného a horného pásma ASTRA. Voľba dolného príp. horného pásma sa uskutočňuje multiprepínačovým systémom.