Universal LNB

Pre príjem celého frekvenčného pásma od 10,70 GHz do 12,75 GHz (analógové a digitálne programy/služby) je nutné nasadenie univerzálneho single LNB konvertoru. U tohto LNB sa aktivuje príjem dolného alebo horného pásma ASTRA riadiacim signálom 22 kHz z digitálneho satelitného prijímača.