UMTS

Universal Mobile Telecommunications System je medzinárodný štandard pre celulárne siete mobilnej telefónie, ktorý pri prenosovej rýchlosti dát až 2 Mb/s umožňuje okrem klasických služieb mobilnej telefónie tiež mobilné multimediálne aplikácie a rýchly prístup na Internet.