U

UMTS

Universal Mobile Telecommunications System je medzinárodný štandard pre celulárne siete mobilnej telefónie, ktorý pri prenosovej rýchlosti dát až 2 Mb/s umožňuje okrem klasických služieb mobilnej telefónie tiež mobilné multimediálne aplikácie a rýchly prístup na Internet.

 

 

Universal LNB

Pre príjem celého frekvenčného pásma od 10,70 GHz do 12,75 GHz (analógové a digitálne programy/služby) je nutné nasadenie univerzálneho single LNB konvertoru. U tohto LNB sa aktivuje príjem dolného alebo horného pásma ASTRA riadiacim signálom 22 kHz z digitálneho satelitného prijímača.

Universal Quatro LNB

Quatro LNB konvertor predstavuje optimálne riešenie pre súčasný štvornásobný príjem dolného aj horného pásma ASTRA v zariadeniach s viac účastníkmi. Na štyroch výstupoch LNB sú trvale k dispozícii príslušné polarizačné roviny H a V dolného a horného pásma ASTRA. Voľba dolného príp. horného pásma sa uskutočňuje multiprepínačovým systémom.

Universal Twin LNB

LNB konvertor s dvoma výstupmi, umožňujúci pripojenie dvoch satelitných prijímačov (analógový + digitálny), ktoré je možné aktivovať navzájom nezávisle.

 

 

Uplink

Prenos televíznych alebo iných signálov zo Zeme na satelit.