TWT

Elektrónka s postupným poľom, permaktrón: hlavná súčasť transpondéra.