Triple Play

Je v telekomunikáciách asi od roku 2005 marketingový pojem pre spojenú ponuku troch služieb - televízie, (IP-) telefónie a Internetu. Všeobecne sa tak označujú tiež elektronické zariadenia, ktoré môžu spracovávať súčasne zvuk (audio), obraz (video) a dáta.