Terestrické šírenie

Prenos prostredníctvom na zemi umiestnených vysielačov na rozdiel od satelitného a káblového prenosu. Analógové televízne programy boli najskôr vysielané cez pozemné spojenie.