TCP/IP

Akronym pre Transmission Control Protocol / Internet Protocol. Sústava komunikačných protokolov, pomocou ktorých sa navzájom prepájajú hostiteľské zariadenia. TCP/IP používa rôzne protokoly; dva najdôležitejšie sú TCP (prenosový protokol) a IP (sieťový protokol). TCP/IP je súčasťou operačného systému UNIX a používa ho Internet. Je to dnes štandard pre prenos dát cez siete. TCP/IP je podporovaný dokonca aj sieťovými operačnými systémami, ktoré disponujú vlastnými protokolmi.