TCP

Skratka pre Transmission Control Protocol (prenosový protokol). TCP je jedným z najdôležitejších protokolov v TCP/IP sieťach. Zatiaľ čo sieťový protokol (IP) pracuje len s dátovými paketmi, umožňuje prenosový protokol (TCP) dvom hostiteľským zariadeniam naviazať spojenie a vymieňať toky dát. Prenosový protokol zaručuje doručenie dát a zabezpečuje, aby boli dátové pakety zoradené v rovnakom poradí, v akom boli odoslané.