Systém riadenia prístupu

Systém, ktorý zabezpečuje, aby boli prenosové služby prístupné len oprávneným osobám. Systém sa obvykle  skladá  z troch hlavných prvkov: kódovania signálov, kódovania elektronických "kľúčov", ktoré potrebuje príjemca, a systému správy predplatiteľov, ktorý zabezpečuje, aby oprávnení príjemcovia mohli zakódované programy aj skutočne vidieť. adenia prístupu