Subnosná frekvencia zvuku

U sprievodného zvuku televízneho signálu (stereo 7,02 MHz/7,20 MHz) ako aj u analógových rozhlasových programov sa používa metóda Wegener Panda-1, pri ktorej sa prenášajú doplnkové subnosné monofónné zvuky v odstupe 180 kHz a šírke pásma 130 kHz v rozsahu subnosného zvuku. U ADR sa využíva rovnaký princíp, tzn. digitálnou redukciou dát je umožnené cez jeden transpondér používať max. 12 subnosných zvukov pre digitálne prenosy.