Streaming

Technika prenosu dát: Dáta sa spracovávajú ako spojitý, neprerušovaný prúd - stream. V priebehu rozširovania Internetu sa stávajú streamovacie technológie stále dôležitejšími, pretože väčšina užívateľov nemá ešte dostatočne rýchly prístup, aby mohli rýchlo sťahovať veľké multimediálne súbory. Vďaka streamingu môžu byť dáta zobrazované na obrazovke užívateľa skôr, ako je prenesený celý súbor.