Spätný kanál

Aby bolo možné využívať digitálne služby ako napr. Pay per view, Home Shopping, Home Banking, rezervácie lístkov atd., musí sa prepojiť digitálny prijímač s telefónnou zásuvkou (TAE zásuvka). Informácie sa potom dostanú z digitálneho prijímača cez telefónnu sieť k poskytovateľovi služieb. Toto spojenie sa označuje ako spätný kanál.