Smart Card

Personalizovaná čipová karta veľkosti šekovej karty pre zúčtovanie u predplatenej televízie a iných digitálnych služieb.