Skupina SES

Vlastník a prevádzkovateľ celosvetového satelitného systému, ku ktorému patrí mimo iných aj satelitný systém ASTRA.