SIT

Satellite Interactive Terminal. Užívateľský terminál pre príjem a prenos informácií cez satelit. Obvykle sa používa v kombinácii so systémami, ktoré prijímajú cez Ku pásmo a vysielajú cez Ku alebo Ka pásmo. Je tvorený medzifrekvenčnou časťou a časťou s prenosovou frekvenciou. ETSI štandardizuje rádiofrekvenčné vlastnosti SIT. Akronym sa používa pre odlíšenie SIT od VSAT (Very Small Satellite Antenna).