Širokopásmový prenos (Broadband transmission)

Všetky formy diaľkovej komunikácie, pre ktoré je nutný veľký frekvenčný rozsah.