Šírka pásma

Frekvenčný rozsah, meraný v jednotke Hertz (Hz), ktorý môže byť obsadený modulovaným nosným signálom pri prenose v rámci určitého informačného systému. Šírka pásma je meradlom nosnej kapacity transpondéra. Čím väčšia je šírka pásma, tým viac informácií je možné prenášať.