SimulCrypt

Digitálny prijímač má iba jeden systém prístupových oprávnení (conditional access). Poskytovateľom vysielané signály samozrejme obsahujú informácie, ktoré môžu byť využívané rôznymi kontrolnými systémami. Tak rôzne digitálne prijímače spracovávajú vždy tie informácie, ktoré môžu využiť, aby signál dekódovali. To predpokladá dohodu medzi príslušnými poskytovateľmi.

Príklady systémov prístupových oprávnení sú Viaccess a Mediaguard.