Satelitná parabolická anténa

V hovorovej reči sa tiež nazýva "parabola". Súčasť systému satelitného príjmu; do jej ohniska sa odrážajú a sústredia signály vysielané zo satelitu.