Redundancia

Komprimácia je založená na tom, že každý televízny obraz obsahuje redundantné (nadbytočné) informácie; v digitalizovanom signáli sa preto môže množina dát zredukovať. Rozlišujeme medzi priestorovou redundanciou (vzájomný vzťah medzi susednými obrazovými prvkami v rámci rastrového obrazu sa využíva na redukciu dát - intraframe compression), časovou redundanciou (spracovávajú sa a kódujú len rozdiely medzi nasledujúcimi rastrovými obrazmi - interframe compression) a štatistickou redundanciou (neprenáša sa pravidelne sa opakujúca a teda predvídateľná informácia).