Receiver, prijímač

Satelitný prijímač. Prijímač, ktorý prevádza vysokofrekvenčné signály prichádzajúce z parabolickej antény na obrazové (video) a zvukové (audio) signály.