Rádiová frekvencia

Frekvencia (kmitočet) nachádzajúca sa nad počuteľnou frekvenciou, avšak pod infračervenou frekvenciou, tzn. obvykle nad 20 kHz.