R

Rádiová frekvencia

Frekvencia (kmitočet) nachádzajúca sa nad počuteľnou frekvenciou, avšak pod infračervenou frekvenciou, tzn. obvykle nad 20 kHz.

 

 

Receiver, prijímač

Satelitný prijímač. Prijímač, ktorý prevádza vysokofrekvenčné signály prichádzajúce z parabolickej antény na obrazové (video) a zvukové (audio) signály.

 

 

Redundancia

Komprimácia je založená na tom, že každý televízny obraz obsahuje redundantné (nadbytočné) informácie; v digitalizovanom signáli sa preto môže množina dát zredukovať. Rozlišujeme medzi priestorovou redundanciou (vzájomný vzťah medzi susednými obrazovými prvkami v rámci rastrového obrazu sa využíva na redukciu dát - intraframe compression), časovou redundanciou (spracovávajú sa a kódujú len rozdiely medzi nasledujúcimi rastrovými obrazmi - interframe compression) a štatistickou redundanciou (neprenáša sa pravidelne sa opakujúca a teda predvídateľná informácia).

Return path (zostupná trasa)

Prenosová trasa od koncového užívateľa k poskytovateľovi služieb.