Push

Vo vzťahu k aplikáciám klient/server: Posielanie dát zákazníkovi bez toho, aby si ich vyžiadal. World Wide Web pracuje s pull technológiami, tzn. kým je webová stránka zaslaná, musí si ju klient vyžiadať. Vysielacie médiá naproti tomu používajú push technológie, pretože posielajú informácie nezávisle na tom, či sa vôbec niekto prepol na príjem.

Firmy však čoraz častejšie využívajú Internet na posielanie správ pomocou push technológií. Jedným z najúspešnejších príkladov toho systému je firma PointCast, ktorá prenáša individuálne spracované správy na obrazovky užívateľov.

Snáď najstaršou a najrozšírenejšou push technológiou je e-mail. Je to push technológia, pretože človek dostane správu, či si ju vyžiadal alebo nie - odosielajúci odošle správu príjemcovi.