Proxy server

Server vložený medzi aplikáciu zákazníka, ako je napr. databázová vyhľadávacia aplikácia, a server vo vlastnom zmysle. Zachytáva všetky dotazy smerované na server, aby overil, či ich môže zodpovedať sám. Pokiaľ nie, pošle dotaz ďalej na aplikačný server. Proxy server plní hlavne dve úlohy:

1. Zvýšenie výkonu: Proxy servery môžu pre skupiny užívateľov drasticky zvýšiť výkonnosť tým, že na určitú dobu uložia výsledky všetkých prijatých dotazov. Veľké proxy servery podporujú stovky tisíc užívateľov. Najdôležitejšie online služby, ako napr. Compuserve a America Online, používajú veľké množstvo proxy serverov.

2. Filtrovanie dotazov: Proxy servery sa môžu používať aj na filtrovanie dotazov. Tak môže napr. firma používať proxy server, aby svojim zamestnancom znemožnila prístup na určité webové stránky.