Polarizácia

Smer elektrického pole signálu. Satelitný systém ASTRA vysiela signály, ktoré majú rovnakú frekvenciu, ale rôznu polarizáciu (horizontálnu alebo vertikálnu), takže je maximálne využité disponibilné spektrum.