PAL

Phase Alternating Line je spôsob prenosu farieb u analógovej televízie. Vysiela sa 25 obrazových stránok za sekundu, pričom sa striedavo prenáša len každý druhý obrazový riadok.