Orbitálna širokopásmová infraštruktúra

Orbitálna infraštruktúra s širokopásmovým prenosom.