Open Source (otvorený zdroj)

Tento pojem sa väčšinou používa pre počítačový software a v zmysle Open Source definície znamená, že každému je dovolené nahliadnuť do zdrojového textu programu a každý má tiež povolenie tento zdrojový kód ľubovoľne odovzdávať ďalej alebo pozmeňovať.