Offsetový uhol polarizácie

Uhol (meraný od vertikály), v akom musí byť nainštalovaný konvertor LNB, aby bol zabezpečený maximálny výkon prijímaného signálu. Skutočný uhol závisí na zemepisnej polohe miesta príjmu.