NOC

Network Operations Control. Zodpovedá DINO pre analógový prenos