Near-Video-on-Demand

Rovnaké filmy bežia na viac kanáloch s rôznymi časmi začiatku (napr. opakovaný štart každých 30 minút).