Multiprepínač (multiswitch)

Pre distribúciu satelitných medzifrekvenčných signálov sa používajú multiprepínače. Na tento multiprepínač sa privedie satelitný medzifrekvenčný signál (950 - 2150 MHz) z oboch polarizačných rovín. Pomocou riadiacich signálov zo satelitného prijímača (13V/18V/22kHz) je možné prepínať signál z horizontálnej/vertikálnej polarizačnej roviny alebo príjem analógového/digitálneho signálu.

Multiprepínače pre hviezdicovú distribúciu existujú v rôznych prevedeniach: napr. štvornásobné, šesťnásobné, osemnásobné a dvanásťnásobné multiprepínače.