Multiplex

Prenos dvoch alebo viac nezávislých signálov prostredníctvom rovnakého vysielača alebo kombinácia digitálnych signálov prenášaná prostredníctvom satelitného transpondéra.