Multicast

Prenos správy vybranej skupine príjemcov. Jednoduchým príkladom multicastingu je odoslanie e-mailu na zoznam adries. Cez multicasting tiež prebiehajú telekonferencie a videokonferencie, potrebujú však odolnejšie protokoly a siete.

Sú vyvíjané štandardy pre podporu multicastingu cez TCP/IP siete, ako je Internet. Tieto štandardy, IP Multicast a Mbone, uľahčia užívateľom spojenie s multicastingovými skupinami.

Za povšimnutie stojí, že multicasting sa vzťahuje na prenos správy vybranej skupine, zatiaľ čo broadcastingom sa myslí zaslanie správy všetkým v sieti pripojeným užívateľom.

Pojmy Multicast a Narrowcast sa často používajú ako synonymá, hoci sa Narrowcast obvykle vzťahuje k obchodnému modelu, zatiaľ čo pojmom Multicast sa myslí technológia skutočne použitá pre prenos dát.