MPEG

Moving Picture Experts Group je skupina odborníkov, ktorí sa zaoberajú štandardizáciou videokompresie a jej prislúchajúcimi oblasťami, ako je audiokompresia alebo kontajnerové formáty. Podľa MPEG 1 (1993) a MPEG 2 (1994/95) bolo v roku 1998 predstavené MPEG 4 pre zlepšenie videokompresie.