Modulácia

Ovplyvnenie nosnej frekvencie za účelom prenosu správ. Analógový satelitný prenos používa frekvenčnú moduláciu, digitálny satelitný prenos kvaternárnou skupinovou moduláciou.