MHP

Multimedia Home Platform. Jedná sa o štandard pre vývoj a prezentáciu multimediálnych a interaktívnych aplikácií s televíznym prístrojom.