LEO

Low-earth orbit. Obežná dráha do 800 km nad zemí. Túto obežnú dráhu využíva zostava satelitov pre celosvetové služby mobilnej telefónie.