LAN

Pod pojmom Local Area Network rozumieme lokálnu počítačovú sieť.