Ku pásmo

Frekvenčné pásmo od 10,7 do 18 GHz, ktoré sa dnes používa pre prenos z existujúcich spravodajských satelitov a na ne, a to vrátane satelitného systému ASTRA.