Kódovanie kanálov

Rôzne techniky používané na prenos digitálnych obrazových, zvukových a dátových signálov prostredníctvom určitého média (napr. satelitný, káblový, terestrický prenos) vrátane FEC. Modality kódovania kanálov pre dialógové digitálne systémy vyvinul DVB.