Kódovanie

Spôsob záznamu informácií (obrazové, zvukové, dátové signály) prostredníctvom sledu diskrétnych číslicových kódov. Nezamieňať s "conditional access" (chráneným prístupom k obsahu).