Ka pásmo

Frekvenčné pásmo od 18 do 31 GHz. ASTRA 1H disponuje kapacitami transpondérov vo frekvenčnom pásme 29,5 až 30,0 GHz pre vysielanie po zostupnej trase od užívateľa k poskytovateľovi (cez satelit).