ITU

Obchodné zastupiteľstvo OSN špecializované na telekomunikáciu. ITU usporadúva pravidelné zasadania, na ktorých sa diskutuje o témach z oblasti telekomunikácií, ktoré majú celosvetový dosah. Najdôležitejšie zasadania sú World Radio Conference (WRC) a World Telephone and Telegraph Conference (WTTC). ITU koordinuje prideľovanie frekvencií používaných pri satelitnom prenose z vesmíru.