IRD

Integrated Receiver Decoder. Prijímač pre príjem a dekódovanie signálov. Pri digitálnom príjme je dekodér zabudovaný v satelitnom prijímači.